Denizli, Malatya ve Tekirdağ’da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına ait karar Resmi Gazete’de

Adalet Bakanlığı tarafından 3 vilayette adliye mahkemeleri kurulmasına karar verildi.

Kararda, 5235 sayılı İsimli Yargı Birinci Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Vazife ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 25’inci unsuru uyarınca Yargıçlar ve Savcılar Konseyinin (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu belirtildi.