Hormonal değişiklikler skolyoza neden olabilir

Fizyoterapist Damla Arslan, skolyoz hastalığı hakkında bilgi verdi. Arslan, skolyozun bilinen ismiyle omurga eğriliğinin, omurların kendi etrafında dönmesi ile oluşan rotasyonun da eşlik ettiğini, omurganın ‘C’ ve ‘S’ formunda görülen, 10 dereceden büyük yana gerçek olan eğrilikleri olarak tanımlandığını söyledi. Arslan, “Bir omuzun başkasından yüksek olması, bel oyuntularının iki tarafta eşit olmaması, kürek kemiklerinden birinin daha bariz olması, sırtta cilt lekeleri ve kıllanmanın olması, beden simetrisinin ve istikrarın bozulması, öne eğilince sırtta bir tarafın başkasından daha yüksek durması, geriden bakıldığında omurganın orta çizgiden kayması üzere durumlar skolyozun belirtileri ortasında gösteriliyor” diye konuştu.

‘KIZ ÇOCUKLARINDA DAHA SIKLIKLA ORTAYA ÇIKAR’

Skolyoz tedavisinin skolyozun derecesine, skolyozlu bireyin yaşına ve ihtiyaçlarına nazaran değiştiğini belirten Arslan, “Tedavi planı genel olarak müşahede, antrenman, korse-egzersiz tedavisi ve cerrahi tedavi halinde gruplandırılıyor. Günümüzde skolyoza neden olan faktörler kesin olarak bilinmemektedir. Lakin skolyozun kimi hormonal (leptin, melatonin) değişikliklere, vitamin ve mineral eksikliklerine, çeşitli bağ dokusu anomalilerine, olağandışı biyomekanik yüklenmelere ve genetik faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Skolyoz her yaştan bireyde görülebilmekle birlikte en çok çocukların süratli büyüme (ergenlik) devri olan adölesan periyotta, kız çocuklarında 11-18, erkek çocuklarında 13-18 yaş aralığında karşımıza çıkar.  Skolyoz, kız çocuklarında erkeklere nazaran çok daha fazla sıklıkta ortaya çıkar ve bilhassa adet döngüsünün başlamasından evvelki ve sonraki bir yıl içerisinde görülme sıklığı artar” dedi.

SKOLYOZ ÖNLENEBİLİR Mİ?

Skolyozun sebebi kesin olarak bilinmeyen bir deformite olması nedeniyle önlenebilir olmadığını söz eden Arslan, şunları söyledi:

“Genetik geçişin skolyoza neden olan faktörlerden biri olabileceği düşünülmektedir ama altta yatan teori tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle ebeveyn yahut kardeşlerinden birinde müspet skolyoz hikayesi olan bir çocukta skolyoz görülme ihtimali olmakla birlikte rastgele bir mutlaklık yoktur. Yapısal skolyozun varlığı durumunda da ağır sırt çantası taşımak, makûs postürde durmak üzere faktörler eğriliğin ilerlemesine neden olur. Kemik gelişimi devam ettiği sürece skolyozun ilerleme ihtimali vardır. Bilhassa süratli kemik gelişimi ve uzunluk uzamasının olduğu adölesan devir, skolyozun ilerlemesinde en riskli periyottur.  Kemik gelişimi ve uzunluk uzaması durduktan sonraki periyotta çok daha yavaş da olsa skolyoz ilerlemeye devam edebilir.  Kız çocuklarında görülen skolyozun ilerleme ihtimali, erkek çocuklarına nazaran daha fazladır”

Arslan, skolyozlu bir bireyin günlük hayatında dikkat etmesi gerekenler ile ilgili, “Skolyozlu bireylerde omurga, bu aktiviteler sırasında ebediyen fazla yüke maruz kaldığı ve skolyozu arttırıcı istikamette destekleyen durumlara gitme eğilimindedir. Uyku dışında geçirilen müddette yapılan bu aktiviteler sırasındaki pozisyonel yanlışları düzeltmek ve yanlışsız pozisyonlamaları öğrenmek, omurga üzerine binen gereksiz yükleri engelleyecek ve birebir vakitte antrenman tesiri yaratacaktır. Schroth Metodu’nda da günlük hayat aktiviteleri düzenlemesiyle bireylerin yanlış alışkanlıklarının değiştirilmesi amaçlanır” dedi.