OHAL Kurulu müracaatlardan yaklaşık yüzde 98’ini karara bağladı

Fevkalâde Hal (OHAL) Süreçleri İnceleme Kurulu, 127 bin 130 müracaattan 124 bin 235’ini sonuçlandırdı, Komitenin müracaatları sonuçlandırma oranı yaklaşık yüzde 98 olarak kayıtlara geçti.

Komiteden yapılan açıklamaya nazaran, OHAL kapsamında yayımlanan kanun kararında kararnamelerle (KHK) 125 bin 678 kamu vazifesinden çıkarma, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 önlem süreci gerçekleştirildi.

KHK kararları ile tesis edilen süreçleri değerlendirip karara bağlamak üzere 7075 sayılı Kanun ile OHAL Komitesi kuruldu.

Toplam 127 bin 130 müracaatın yapıldığı Komite, 22 Aralık 2017’de karar vermeye başladı. Bugüne kadar 124 bin 235 başvuruyu karara bağlayan Kurul, müracaatların yüzde 98’i ile ilgili karar verdi.

2 bin 895 müracaatın incelemesi ise devam ediyor.

106 BİN 970 RET

Kurul tarafından karara bağlanan müracaatlardan 17 bin 265’inde kabul, 106 bin 970’inde ret kararı verildi. Kabul kararlarından 61’i kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete kuruluşlarının açılmasına ait oldu.

Vazifeye iade talebi kabul edilenlerin, kamu misyonundan çıkarıldıkları tarihten iade tarihine kadar geçen mühlete tekabül eden mali ve toplumsal haklarını geri alabildikleri belirtildi.

RET KARARLARININ YARISINDAN FAZLASI HÜKÜMLÜ

Komite tarafından 106 bin 970 müracaat evrakında, terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle ret kararı verildi.

Ret kararlarının yüzde 95’inde isimli soruşturma/kovuşturma bilgisi mevcutken ağır ceza mahkemelerince mahpus cezası verilenlerin oranı yüzde 54 olarak kayıtlara geçti.

Kurul, ayrıyeten 3 bin 580 belge için ön inceleme kararı verdi.

Kurul tarafından elektronik ortamda müracaat alma, arşivleme ve inceleme süreçleri için özel bir bilgi süreç altyapısı oluşturuldu, müracaatlara ait 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedildi. Kurumlardan intikal eden işçi ve mahkeme belgeleri ile eski müracaatlarla toplam 496 bin 822 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme süreci tamamlandı.

YARGI KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Fevkalâde Hal (OHAL) Süreçleri İnceleme Komitesi kararları, bildirim edilmek üzere şahısların en son vazife yaptığı kurumlara teslim ediliyor, tebligat süreci bu kurumlar tarafından yapılıyor. Başvurusu kabul edilen şahısların atama süreci, ilgisine nazaran en son vazife yapılan kurum ve Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Kurul kararlarına karşı kararın bildirisinden itibaren 60 gün içinde Yargıçlar ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara yönetim mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son vazife yaptığı kurum yahut kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

Müracaatçılar, Komitenin internet adresindeki “Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden müracaatlarının safahatı ve kararın sonucu hakkında bilgi edinebiliyor. Ayrıyeten Kurulun çalışma sonuçlarının yer aldığı faaliyet raporlarına da internet adresinden erişim sağlanabiliyor.

Tesirli iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Kurulu, incelemeler sonucunda müracaatlarla ilgili kişiselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriyor. Kurul, yargı mercilerinin verdiği kararları da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor.